donderdag 7 januari 2021

Naar VLIELAND alleen voor VIN van potvis

 

woensdag 18 januari 2012

Op het Strand Gesmeten

Een anonieme ets en gravure van de in 1614 gestrande potvis bij Noordwijk. Op de voorgrond staat prins Maurits van Oranje die het dier op 31 december van dat jaar ging bekijken,

vrijdag 22 mei 2020

RADELOOS, REDELOOS, REDDELOOS,


Waarom wordt ook het zeeschuim onderzocht na het surfongeluk? | NU ...Waarom wordt ook het zeeschuim onderzocht na het surfongeluk? | NU ...
Vandaag, op zaterdag 16 mei 2020, voelt uw blogschrijver zich verplicht tot het heropenen van de Blog NOORDWIJKSE STRANDDINGEN. Het noodlottige samenspel van een zo dramatische verlopen natuurverschijnsel.  5 prachtige  jonge enthousiaste mensenredders, eerder overlevenden van een door Covid-19 verziekte wereld.

De blogaflevering  met  de bovenstaande schrikaanjagende foto zag u reeds op 22 mei 2013. 


woensdag 2 mei 2018

stranddingen 1719 Noordwijk


N E D E R L A N D E N. den 7 Januarij.

Van Noordwijk aan Zee meldt men, dat er tusschen Vrijdag en Zaturdag nacht, een uur benoorden het dorp, gestrand is een masteloos en onbemand schip , geladen met hennep, zijnde uit de papieren gebleken. de Pruissische brik te zijn geweest, gevoerd door D. J. Vil, komende van Petersburg en laatst van Kroristadt. Volgens gissing, uit een ophebbend noodmaschje en vastmaking van touwen, zou hetzelve kortelings verlaten moeten zijn en welligt, zoo men hoopte, de equipagie door een ander schip gered wezen.

18 januari 1719

vrijdag 6 oktober 2017

Als de Stormwind Loeit: Noordwijkse Reddingsbrigade,:Heinrich Podeus

Duitsche S.S. Heinrich Podeus
Het Duitse Stoomschip Heinrich Podeus trof u al eerder aan om het web log Noordwijkse strandingen, hier nog een kleine aanvulling.

bron; Blog Noordwijkse Stranddingen 2 april 2012.
Heinrich Podeus
Karrevrachten vol steenkolen worden aangevoerd voor het aandrijven van de vier zuigpompen die het zand rondom het vastgelopen schip weg moeten wegzuigen. Machtig hand- en spanwerk!
Bron: Blog Noordwijkse Stranddingen : 12-07-2011

donderdag 8 juni 2017

Beugen, Zonder Hengel Zeevis Vangen

Mapje vergeelde krantenknipsels in de brievenbus......Dank Daarvoor en nu dan even een. Op de foto een Noordwijkse melkboer  die aan het beugen is.......een speciale manier van  zeevis vangen met een lange lijn, zonder hengel.......Weet u dat ook maar weer!

vrijdag 21 april 2017

Leentje Buur en de Frejano, geweld in de Kerk.....1799

Het is té leuk om niet even door te geven.....als trouw volger van de Blog Noordwijkse Huizen kent u het hele verhaal al, maar voor de ontdekkers onder u.....nog even een overdruk van de beschieting van de de Hoofdstraat in Noordwijk in 1799 en het bezoek dat Johnny Depp schijnt te hebben gebracht aan diezelfde Hoofdstraat....recent.terug naar de blog Noordwijkse Huizen:
Een Franse Kaper genoemd de Frenajo van Duinkerken wordt bij Noordwijk door een Engels fregat het stand opgejaagd..........die vervolgens de bemanning ..de Kapitein en 4 officieren van de Frenajo arresteerden....de sloep van de kapers die wilden vluchten met 5 man aan boord verongelukte....zij lieten het leven. Vervolgens werd van de batterij uit op de kaper geschoten waarbij één matroos zijn been verlooren en een ander werd gedood.....de lading werd in de duisterenachtelijke uren overboord gebracht en zo komt het dat Johnny Depp in Noordwijk is gesignaleerd..........Om de finale episode van 'Pirates of the Caribbean" te draaien........hoe COOL is dat?
Terug naar die eerste april van het jaar 2017......Terug naar het wonderlijke instrument waaraan de regionale bollenboeren een uitzonderlijk veel belangstelling toonden........Nog verder terug in de tijd gaat u met de Blog Noordwijkse Huizen......stap in de TARDIS en verplaats u naar het dorpje Noordwijk. ( De TARDIS is de tijdmachine van DR. WHO voor de mensen die de Blauwe Tram ook al zo missen). Goed daar staat u dan, voor de Kerk in de Hoofdstraat, U zoekt bescherming tegen het Oorlogsgeweld.......vanuit zee wordt uw lieve dorpje belaagd......De kaper Frenajo van Duinkerken komt opgejaagd door twee Engelse Fregatten op het strand aan land..."Duizend bommen en granaten" bromt kapitein Haddock in zijn baard.......en hoort boven zijn hoofd een projectiel inslaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!Geraakt. Kogel ín de Kerk.....Nog geen idee waar dit verhaal over gaat? Komt ie:.........

Iedere oprechte Noordwijker zou zonder aarzeling het antwoord op de vraag moeten weten: "Wat gebeurde er op 2 en 3 april 1799?"
Weet U het antwoord?
Het antwoord luidt als volgt:
het dorp werd vanuit zee beschoten door twee Engelse Fregatten. Kanonskogels zijn in de kerk aangetroffen. De kogelregen trof 20 huizen en de kerk. De kogels in de kerk zijn bij de vergroting van de kerk in 1900, verwijderd. Bij restauratiewerkzaamheden in 1967 werd een stuk hout gevonden waarop stond vermeld:
"Door den Engelschen aan stuk geschooten den 2 april 1799, het 5de jaar der nooyt genoeg verwenste vrijheid of anders genoemd van Hollants ondergang. L. Heemskerk, IJsbrant de Jong, Hendrik Colijn.
Waar ligt dat stukje nu bewaard te worden?

Ja en de rest is geschiedenis.......uit ten treure voor u benadrukt in de Blog Stranddingen (twee D'sDa's de grap namenlijk Strand & Dingen). Alle verhalen over Noordwijk en haar relatie tot de zee, noodlottige, romantische, maar vooral de strijd om het voortbestaan.........de visch wordt duur betaald!

dinsdag 7 februari 2017

Treurig Gedenkteken voor J.M. Corbet

"Het opschrift luidt letterlijk dus:
J.M. Corbet, dogter van den Colonel Walter Corbet en van Maria Magdalena Hallket en huisvrouw van den Capitein Hallket verongelukt tusschen Noordwijk en Zandvoort, komende uit Schotland en haar dood lichaam hier aan het strand komen drijven 22 Sept, 1720."