zaterdag 14 juli 2012

Jan Kemp, Strandvonder, Foei

Jan Kemp, strandvonder van Noordwijk heeft zich buitengewoon driftig gemaakt. Hij kon het zelfs niet laten "alle reddingboten te verfoeien, te schelden en te lasteren" en "liet zelfs een persoon in zee gaan, zoo ver die konde gedaan krijgen" om aan de schepelingen toe te roepen aan boord te blijven.