zaterdag 11 augustus 2012

Twee Gezusters

Het Nederlandsche stoomschip "Randsdorp"verleent assistentie aan het op vijf mijl Westnoordwest van Noordwijk gelegen motorvisschersvaartuig KW 77 "Twee Gezusters".