donderdag 11 oktober 2012

De Rijp en Engel Smit

"Telde de Rijp in 1654 tachtig en in 1783 achttien haringschepen, in het begin dezer eeuw was dat cijfer tot 8 gedaald en in de laatste jaren werd de haringvisscherij slechts door één schip uitgeoefend." Dit laatste schip is in 1888 verkocht aan de Noordwijkse reder Engel Smit.