zaterdag 20 april 2013

Reddingen voor 1824

 Op het boekje "Op zoek naar het verleden de geschiedenis van Noordwijk" werd al eerder uw aandacht gevestigd in deze blog. Het kan niet vaak genoeg onder uw aandacht worden gebracht. Geschiedenis moet blijven leven. Reddingen en Strandingen te Noordwijk. Hoe zou het ook anders kunnen. De allereerste "bijbel" over schepen die in de geschiedenis van Noordwijk aan Zee een verhaal te vertellen hebben voor mensen die hun stem aan de zee  hebben moeten laten. In dit overzicht een terugblik op een aantal gepubliceerde Blog-afleveringen van de reddingen van vóór 1824.
1696: Een Duinkerker Kaper.
 1. Over deze Duinkerker Kaper niets teruggevonden in de 'couranten'.
 2. Wel een berich uit 1692 over het passeren van Kapers van de Noordwijkse kust.
1720: Een Britse galjoot de "Speedwel".
 1. Een Britse galjoot de "Speedwel".
 2. "Op zes december 1720 strandde een Brits Bombardeer galjoot op de kust bij Noordwijk. Het was de "Speedwel", groot 300 vat, en met twaalf stukken geschut en hoorde bij een Engels eskader onder admiraal Norris. Het was bij het uitlopen van de Skagerrak in een zware storm verzeild."
 3. Er wordt een stranding van een Engels bombardeer fregatschip Speedwel genoemd in een bericht in de Amsterdamsche Saterdaegse Courant van 15-02-1721,  dit schip strandt te Wijk aan Zee, schijnbaar is de speedwel weer spoedig teruggekeerd in de strijd.
1731: Het Engelse schip "Britagnia".
 1. Britagnia
1738: Het schip van "Simon Andrea".
 1. Tusschen Noordwyk en Zantfoort het schip van Simon Andrée, van Nantes ook herwaarts komende; agt persoonen waren verdronken, en maar alleen de Schipper en een Man, nevens eenige Baalen Lynwaar, geborgen.
1740: Het fregat "Hollandia" en twee onbekende schepen.
 1. Het fregat "Hollandia"en twee onbekende schepen.
1775: De "Charlotte Theodosia", de "Jupiter"en de "Kleine Beer".
 1. De Jupiter
 2. De Kleine Beer
 3. Andere schepen in 1775
1777: Het Engelse schip"The Dorothea".
 1. The Dorothea.
1781: De Engelse Oost-Indiëvaarder "Generaal Barker"
 1. Generaal Barker ,
 2. Generaal Barker en de Indische Schat ,
 3. Generaal Barker en Dominee van Rooyen ,
1799: Het Zweedse schip "Rooze"
 1. De Rooze ,
1799: De Franse Kaper "L'Aigle".
 1. L "Aigle"
1815: Het Nederlandse kofschip "De Jonkvrouw Catharina".
 1. De Jonkvrouw Catharina wordt niet in de kranten genoemd, daarom maar de tekst uit het boekje ter aanvulling:
 2. Een melding waarin waarschijnlijk sprake is van de lading van het schip: "A.J.WEEDE, J. BRUSSE en J. MEIJNDERS, Makelaars, zullen ingevolge disposotie vande Rechtbank van Koophandel, door den Heer J. TIEDEMAN Nicolz., Griffier bij  gemelde Rechtbank, op Dingsdag den 19 Maart 1816, ’s avonds ten 6 uren, in ‘t Nieuwezijds Heeren-Logement, te Amsterdam , verkoopen: Een Partij Nieuwe Witte en Roode Bergeracque WIJNEN, waaronder de alle gereputeerdste Merken: Witte Dalba Perodier, Augeard, Loche Barce; L. P. B. Lentilhac I. L. Lafonrousse, Z. P. P. B. &c. Roode Verignol, St. Onges en Monbassillac; nevens eene Partij ledige OXHOOFDEN; zijnde het geborgene gedeelt, van de Lading uit het Schip van Kapitein Auke Claas de Haan, van Bourdeaux, tusschen Kat- en Noordwijk gestrand ; leggende in bet Pakhuis de Zomer, op de Rapenburgergracht, over de Plantagie, enal daar op den Verkoopdag te Proeven. lemand nader onderrichting begerende, spreke met bovengemelde Makelaars, of met de Heeren J. A. en C. M. Simon Thomas, Wijnkuipers. "
 3. Deze lijst met opsommingen is lang niet compleet. De kranten bieden nog veel meer rampen en reddingen. Dan is nog niet gesproken van de jaren ná 1824. Veel zijn er al in de Blog Stranddingen bijeengebracht en de Blog Strandingen zal blijven proberen zoveel mogelijk informatie te blijven verzamelen: tot slot 
  Noordwijk is aan een groots monument toe om alle slachtoffers, geredden en redders te herdenken in Katwijk staat een eerbiedig voorbeeld...misschien ook mooi in Noordwijk!   Vergeet daarbij de   vissersvrouwen niet..... steun en toeverlaat van het visserijbedrijf!