zondag 11 augustus 2013

Eén Hele Ton Zout

Noordwijk bezat nog 17 eigen vaartuigen, de vis werd aan het strand afgeslagen en het was Noordwijkersverboden om haring te kaken.. en wist u dat haring steuren was: de haringen heel de
tonnen te doen, waarbij op elke vier tonnen haring een hele ton zout verwerkt moest worden.
Wist u het, van die zoute haring? Ik niet!