dinsdag 14 januari 2014

Aan Strand Gejaagd

Gisteren heeft een Kaper, tusschen Noortwijck-op-Zee en Zantvoort een Groenlantsvaerder, die men segt in de Maes thuys hoort aen Strant gejaeght. Amsterdam, 11 september 1676.

Het was toch al een slechte oogst geweest: door de 60 schepen die naar Groenland waren afgereisd voor de walvisvangst  werden slachts 7 'visschen' gevangen...........
Hoe de mannen met die kleine scheepjes het ooit gepresteerd hebben.......geweldig......