zaterdag 21 juni 2014

Slachtoffers van de Cressy te Noordwijk


Het is alweer een eeuw geleden dat in Noordwijk de slachtoffers van de ramp met de Cressy werden begraven in dit jaar van herinnering worden er veel boeken geschreven en herdenkingen gehouden. Van één van die boeken is de omslag hierbij afgedrukt evenals de bladzijde daarin die aan de Noordwijkse Begraafplaats is gewijd.
Ook in deze blog STRANDDINGEN, met heel veel informatie over vele rampzalige gebeurtenissen op het strand van Noordwijk, werd al aandacht aan de gebeurtenis geschonken zoals op 31 maart 2014 en al eerder op 6 september 2010 dat als titel meekreeg 'Noordwijk en den Oorlog' . Bij deze ramp met de "Cressy" de "Aboukir"en de "Hogue" verdwijnen de schepen met al hun manschappen in de golven. Dat de slachtoffers  van deze ramp nog lang in UW herinnering voort mogen leven!