woensdag 2 mei 2018

stranddingen 1719 Noordwijk


N E D E R L A N D E N. den 7 Januarij.

Van Noordwijk aan Zee meldt men, dat er tusschen Vrijdag en Zaturdag nacht, een uur benoorden het dorp, gestrand is een masteloos en onbemand schip , geladen met hennep, zijnde uit de papieren gebleken. de Pruissische brik te zijn geweest, gevoerd door D. J. Vil, komende van Petersburg en laatst van Kroristadt. Volgens gissing, uit een ophebbend noodmaschje en vastmaking van touwen, zou hetzelve kortelings verlaten moeten zijn en welligt, zoo men hoopte, de equipagie door een ander schip gered wezen.

18 januari 1719