vrijdag 29 juni 2012

Fierman Eduard Meerburg, Reder

Vijf schuiten zijn, door den harden wind, bij Noordwijk aangeland. Van een veertigtal schuiten wappert de drie-kleur-vlag ter eere van den reeder F.E. Meerburg en mejuffrouw W. Helders die ondertrouwd zijn.
Zal een deftig gezicht zijn geweest, die wapperende driekleur aan de schepen. U kent het echtpaar vast wel als de bezitters van de woning die nu het Katwijks Museum huisvest. Daar bent u vast wel eens op bezoek geweest. Hierbij de gegevens over de huwelijkssluiting en de verwikkelingen rond de nagelaten woning van het reders-echtpaar.


"Meerburg en Katwijk, vier generaties reders en bestuurders. Auteur: Elly de Leeuw-Hilbers
Zij beschrijft de geschiedenis van vier generaties Meerburg en laat zien hoe de rederij en haringhandel zich in 150 jaar ontwikkelden. Ook toont zij aan dat elke reder Meerburg niet alleen een rol speelde in het gemeentebestuur van Katwijk maar zich ook op andere terreinen binnen en buiten Katwijk voor de gemeenschap inzette."