vrijdag 23 november 2012

Een Brutaal Avontuur

 Het is met grote zekerheid dat de afkomst van Cornelis Kramer naar Noordwijk is terug te voeren dat u mag meegenieten van de schelmenstreken van twee jeugdige matrozen. In de nacht van 12 op 13 juni 1898 lopen zij wacht op de logger "de Rozenburg", MA. 123, schipper D. van der End en reder W. Uitdenbogaardt, die te Lerwick voor anker lag. Als de hele bemanning in diepe slaap ligt te ronken, verlaten zij met de kleine boot het eigen vaartuig, voorzien van kleding, scheepsbeschuit en compas en...bier. Welke avonturen ze dan beleven eer ze in Aberdeen door het bevoegd gezag in de kladden worden gegrepen leest u zelf maar even in het onderstaande knipsel. " Die jongens toch", zal moeders hoofschuddend hebben uitgebracht toen ze van de geschiedenis op de hoogte werd gebracht!