woensdag 7 november 2012

Onbestendig UiteengeslagenVan een van de opvarenden van de bomschuit "Onbestendig"uit Scheveningen spoelt het stoffelijk overschot te Noordwijk aan. Frederik Pronk [29 jaar jong zijn weduwe blijft achter met 3 kinderen]  is een van de zeven opvarenden,  die bij de ramp het leven lieten. Zes van hen  laten vrouw en kinderen na en vijf van hen zijn aan elkaar gerelateerd -broers of zwagers- van de bomschuit "Onbestendig" is het uiteengeslagen restant, een stuk hout waarop een witte zwaan is te zien te is Noordwijk aangespoeld.