zondag 22 februari 2015

Noordwijk Strandingen, 22 februari

Het zit Kapitein Musing niet mee.....of zijn het twee verschillende schepen. Wie kent het verschil tussen de 'Lambertus'en de 'Johannes': Alletwee verliezen ze lading die bij Noordwijk aan land komt en vervolgens daar door de opperstrandvonder worden aangeboden. Het volk blijkt gelukkig te zijn gered en door de loodsboot en aan land gebracht te Vlissingen .
"Het schip Lambertus, kapt. Musing, van Bajonne naar Antwerpen, is volgens brief van Vlissingen in dato 2 Sept.1839 tusschen Westkapelle en Domburg, den vorigen dag op zijde geslagen en door het volk verlaten geworden, welke door de loodsboot gered en te Vlissingen aangebragt zijn. (Algemeen Handelsblad 06-08-1840)"STRANDVONDERIJ. De OPPERSTRANDVONDER van het Noordelijk gedeelte vau Zuid-Holland, roept hij deze nogmaals op de regthebbenden op de opbrengst van de navolgende , op den 14den November 11. te Noordivijk aan Zee Publiek , ad opus jus habenlium verkochte , en tot heden toe ongereclameerde GOEDEREN  te weten: Van een Vat TERPENTIJN, gemerkt CJ" een Vat GALIPOT ongemerkt, en vau 5 Fusten WIJN beschadigd , gemerkt B A 2 fr., D. N. 2 fr. en een Dilo ongemerkt afkomstig van het verongelukte Papenburger kofschip Johannes, Kapt. MUSING, om zich, voorzien van de vereischte Bewijzen ten spoedigste aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid. Holland aan te melden. (Algemeen Handelsblad 08-07-1840)

Best leuk toch, terug te bladeren in die oude aflevering van de Blog Noordwijkse Strand Dingen en let u op de aanvullingen: u hoeft niets te missen!