zaterdag 8 juni 2013

1861: Noordwijk, Om Kontant Geld

Het Casco van het kopervast en gekopers Fregatschip MARATHON word den 1ste oktober 1861 op verzoek van de Vice - Consul van Engeland te Nieuwediep om kontant geld verkocht.