vrijdag 21 juni 2013

1882 De Jonge Cornelis, Dirk Hoek Ez

Te Noordwijk aan Zee is de tijding ontvangen, dat de matroos Dirk Hoek Ez., varende op de bomschuit 'De jonge Cornelis'met het scheppen van water overboord is gevallen en verdronken. Hoek was 25 jaar oud en laat een weduwe met een kind achter.