woensdag 12 juni 2013

1872 Gehele Bemanning Verongelukt

Te Noordwijk aan Zee is dezer dagen des nachts een schip gestrand, waarvan men verondersteld, dat de geheele bemanning is verongelukt; althans weinige oogenblikken later speoelde een bootje aan, waarin vier lijken, die tot de equipage schijnen te hebben behoord.