zondag 6 mei 2012

A. Plug, Fregatschip Marianne, naar Batavia

Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, om bepaaldelijk op den 31sten Augustus 1835 gereed te zijn: Het Fregatschip Prinses Marianne, Kapt. A. Plug, met uitmuntende Inrigtingen voor Passagiers.