woensdag 9 mei 2012

A. Plug, Rhoon en Pendregt, Soerabaija, naar Rotterdam

Passage naar Rotterdam, met snelzeilend en voor den overvoer van passageirs bijzonder goed ingerigt Ned. schip, Rhoon en Pendregt, kapitein A. Plug, voerende eenen bekwamen doctor, zullende in de eerste dagen van October van hier vertrekken; adres te Soerabaija bij den gezagvoerder en alhier bij (1841)