zaterdag 5 mei 2012

A. Plug, Twee Anthony's , voor Rotterdam (1846)

Door de Nederlansche Handel-maatschappij zijn bevracht geworden de volgende schaepen als: Kapitein A. Plug, Twee Anthony's , voor Rotterdam (1846)